Cuộc thử nghiệm hoàn hảo Quy trình chuẩn
Hóa chất nghành thủy sản
SUNFAT ĐỒNG SUNFAT ĐỒNG Giá : 00 VNĐ (Còn hàng)

Tính chất vật lý, Ngoại quan: Tinh thể hạt màu xanh dương. Tan trong nước, Tan nhẹ trong methanol, không tan trong cồn 

Ứng dụng:

 - Chất màu 
- Chất diệt nấm, diệt tảo 
- Chất bổ xung thực phẩm cho thú ăn cỏ  khi thiếu chất đồng 
- Bảo quản gỗ 
- Nhuộm kim loại trong công nghiệp in ấn, rửa hình 
- Trong công nghệ nhuộm