Cuộc thử nghiệm hoàn hảo Quy trình chuẩn
Hóa chất nghành công nghiệp nặng
Polymer Anion A1130 - Chất trợ lắng chìm Polymer Anion A1130 - Chất trợ lắng chìm Giá : 00 VNĐ (Còn hàng)

Khi cho polymer anion vào nước thải sẽ xảy ra các giai đoạn sau: 
• Các hạt keo bị hấp phụ bởi polymer, không còn bền vững, gọi là quá trình keo tụ.
• Các hạt keo bị phá vỡ sẽ kết dính với nhau thành các cục bông nhỏ, sau đó thành cụm to hơn và lắng được, gọi là quá trình kết bông. 
Với ứng dụng của polymer, bùn sau xử lý đặc và ít hơn, có thể xử lý trực tiếp. Bên cạnh đó sử dụng polymer còn làm thay đổi rất ít độ pH và tăng rất ít độ muối. Từ đó, cho thấy tính chất đa dụng, tiện lợi của polymer trong xử lý nước thải.